Voor 2018-2019 staan de volgende masterclasses geprogrammeerd:

(zie voor een overzicht op datum De Activiteitenladder in het menu)