Masterclasses Coaching

ZENO werkt met leading experts op het gebied van coaching in de vorm van masterclasses. Ook dit jaar staat een unieke serie masterclasses op het programma. Zo hebben we Richard Erskine uitgenodigd om 14-17 februari naar Nederland te komen voor een masterclass Integrative Transactional Analyses. Richard is een prominent auteur en internationaal bekende counselor. Op…

Werken met zelfsturende teams

Wie werkt met zelfsturende teams komt al gauw tot de ontdekking dat het om mensenwerk gaat. De filosofie van Agile en High Performance Teams biedt  tegenwoordig duidelijker kaders en meer structuur, maar de kern is als vanouds onveranderd: het creëren van openheid, transparantie en vertrouwen. Om onderstromen benoemen en met elkaar regie leren nemen. Lees meer…

Boekbespreking

Action Learning in Practice (Pedler, 2011)
Onder redactie van Mike Pedler (Centre for Action Learning) is de 4e editie uitgekomen van het handboek Action Learning in Practice. Maar liefst 40 auteurs delen in kort bestek hun visie op en ervaring met de vele facetten van action learning.

Psychologie voor managers

Leiding geven betekent goed omgaan met mensen en belangen. Managers moeten het ‘goede’  doen om in de ogen van anderen geloofwaardig te zijn en gezag te ontwikkelen.  Dat veronderstelt naast aandacht voor effectiviteit en slagvaardigheid ook wijsheid. Verschillende standpunten en belangen kunnen afwegen in ingewikkelde kwesties. Leiderschap is het vermogen om zin en betekenis geven…

Verbindend Veranderen

Verbindend Veranderen  is een van de paradepaardje uit de stal van ZENO. De leergang verbindt persoonlijk leiderschap met organisatieontwikkeling. We zien organisaties als zelforganiserende betekenisvolle systemen, waar het voor mensen van groot belang is verschil te maken en betekenis te ontwikkelen. Een bijdrage te leveren aan een groter, zinvol geheel