Agenda 2019/2020

2019 nnb   —> Masterclass Leiderschap en filosofie Andre Wierdsma en Joep Dohmen, Kreta nnb   —> Masterclass Appreciative Inquiry Luc Verheijen en Rombout van den Nieuwenhof Wllemsen, Cothen nnb   —> Masterclass Leiderschap en filosofie Andre Wierdsma en Joep Dohmen, Kreta nnb   —> Start Verdiepingsjaar Verbindend Veranderen Raissa Verdult en Rombout van den Nieuwenhof Wllemsen, Cothen nvt …

Boekbespreking

Action Learning in Practice (Pedler, 2011)
Onder redactie van Mike Pedler (Centre for Action Learning) is de 4e editie uitgekomen van het handboek Action Learning in Practice. Maar liefst 40 auteurs delen in kort bestek hun visie op en ervaring met de vele facetten van action learning.

Werken in zelfsturende teams

Wie werkt met zelfsturende teams komt al gauw tot de ontdekking dat het om mensenwerk gaat. De filosofie van Scrum, Agile, High Performance Teams, bieden weliswaar meer kaders en meer structuur dan hun voorvaders, maar de essentie is sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw niet veranderd. Grondvesters als Carl Rogers, Kurt Lewin en…

Psychologie voor managers

Leiding geven betekent goed omgaan met mensen en belangen. Managers moeten het ‘goede’  doen om in de ogen van anderen geloofwaardig te zijn en gezag te ontwikkelen.  Dat veronderstelt naast aandacht voor effectiviteit en slagvaardigheid ook wijsheid. Verschillende standpunten en belangen kunnen afwegen in ingewikkelde kwesties. Leiderschap is het vermogen om zin en betekenis geven…

Verbindend Veranderen

Verbindend Veranderen  is een van de paradepaardje uit de stal van ZENO. De leergang verbindt persoonlijk leiderschap met organisatieontwikkeling. We zien organisaties als zelforganiserende betekenisvolle systemen, waar het voor mensen van groot belang is verschil te maken en betekenis te ontwikkelen. Een bijdrage te leveren aan een groter, zinvol geheel