Boekbespreking

Action Learning in Practice (Pedler, 2011)
Onder redactie van Mike Pedler (Centre for Action Learning) is de 4e editie uitgekomen van het handboek Action Learning in Practice. Maar liefst 40 auteurs delen in kort bestek hun visie op en ervaring met de vele facetten van action learning.

Werken in zelfsturende teams

Wie werkt met zelfsturende teams komt al gauw tot de ontdekking dat het om mensenwerk gaat. De filosofie van Scrum, Agile, High Performance Teams, bieden weliswaar meer kaders en meer structuur dan hun voorvaders, maar de essentie is sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw niet veranderd. Grondvesters als Carl Rogers, Kurt Lewin en…

Verbindend Veranderen

Verbindend Veranderen  is een van de paradepaardje uit de stal van ZENO. De leergang verbindt persoonlijk leiderschap met organisatieontwikkeling. We zien organisaties als zelforganiserende betekenisvolle systemen, waar het voor mensen van groot belang is verschil te maken en betekenis te ontwikkelen. Een bijdrage te leveren aan een groter, zinvol geheel